Zoeken:

Een duurzaam Mediahuis
Een duurzaam Mediahuis
Een duurzaam Mediahuis

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is onderdeel van de strategie van Mediahuis.

Verbeteren milieuprestaties
Mediahuis koestert duurzame relaties. Ook die met het milieu. De belangrijkste grondstoffen die Mediahuis gebruikt zijn energie en papier. Daarom richt Mediahuis zich bij het verbeteren van milieuprestaties op energiereductie, CO2-reductie en het gebruik van duurzaam gecertificeerd papier. Lees hier meer over duurzaamheid.
ISO14001-certificaat
Binnen Mediahuis is in 2016 het milieumanagementsysteem ISO14001 ingevoerd en de bijbehorende certificering behaald. De drukkerij van Mediahuis voldoet steeds aan de criteria die nodig zijn voor deze certificering. De criteria gelden onder andere voor de controle ter voorkoming van mogelijke milieurisico’s, de beheersing van alle relevante milieuaspecten en het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.
Verantwoord inkopen
Mediahuis streeft naar verantwoord ondernemen. Eenzelfde inzet verwacht Mediahuis ook van partners en leveranciers. Mediahuis bouwt bij voorkeur aan duurzame relaties voor de langere termijn. Verantwoord inkopen is daarom een integraal onderdeel van het beleid, met bijbehorende interne procesafspraken.
Binnen de focus van het verantwoord ondernemen beleid van Mediahuis worden afwegingen gemaakt met betrekking tot milieu, mensen en financiële aspecten. Dat is de grondslag van de criteria die worden meegewogen bij de inkoopprocessen. Mediahuis verwacht dat elke leverancier tenminste de verplichtingen naleeft die voortvloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving. Mediahuis hanteert een Gedragscode voor Leveranciers. Deze gedragscode dient elke leverancier die zaken wil doen met Mediahuis te ondertekenen. In deze gedragscode staan bepalingen over bijvoorbeeld bewuste omgang met afval en emissies, bescherming van het milieu en dwang- en kinderarbeid.
Download hier de Gedragscode voor Leveranciers van Mediahuis.