Zoeken:

Mediahuis Nederland heeft verslaggever Mick van Wely sancties opgelegd wegens seksueel ongewenst gedrag. De maatregel volgt op diverse meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen van het bedrijf. Toen de hoofdredactie hiervan vorige week donderdag op de hoogte werd gesteld, is een onderzoek ingesteld en de werknemer uit voorzorg geschorst. Bij dit onderzoek, uitgevoerd door het interne Meldpunt Integriteit, bestaande uit de directeur Human Resources, de voorzitter a.i. van de Ondernemingsraad en het hoofd Juridische Zaken is gesproken met alle betrokkenen. Op basis van het onderzoek, dat extern door een onafhankelijke partij is getoetst, zijn sancties opgelegd die recht doen aan de bevindingen.

Mick van Wely: “Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan. Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.”

Hoofdredacteur Paul Jansen: “We zijn behoorlijk geschrokken. Dit is een drama voor alle betrokkenen, in het bijzonder de vrouwen. Er worden maatregelen getroffen en er is nazorg aangeboden aan de melders.”

CEO Mediahuis Nederland, Rien van Beemen: “Wij willen een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. We hebben het advies van het Meldpunt Integriteit gevolgd en maatregelen opgelegd die leiden tot een veiligere werkomgeving. We hebben sancties opgelegd die recht doen aan de bevindingen van het Meldpunt Integriteit. Bij dit advies heeft de ernstige dreiging rond de werknemer overigens geen rol gespeeld.”