Zoeken:

Social media verslaving van jongeren leidt tot onzekerheid en depressie 

Het gedrag van Nederlandse jongeren onder de loep 

Dat het leven van jongeren zich grotendeels online afspeelt blijkt niet zonder gevolgen. Ruim 62% van de jongeren (15-35 jaar) geeft aan verslaafd te zijn aan social media. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Grote Jongerenonderzoek van Mediahuis, Wayne Parker Kent en MediaTest*. Deze cijfers liggen nog hoger voor de jongste groep (15-21 jaar) uit het onderzoek. En nog verontrustender, deze verslaving en de bijbehorende negatieve gevoelens, leiden ook tot een snel dalende gezondheid. 

Maar liefst 30 procent van de jongeren geeft aan zich onzeker, verdrietig of depressief te voelen na het gebruik van social media. Deze gevoelens hebben een direct verband met hun gezondheid. Jongeren beoordelen hun gezondheid dit jaar gemiddeld met een 6,9. Dit cijfer is heel hard aan het dalen. In 2020 gaven jongeren hun gezondheid nog een 7,6. Voor deze onderwerpen geldt dat vooral jonge vrouwen (15-21 jaar) hier last van hebben.  

Schermtijd is ‘real’  

Dat veel jongeren aangeven verslaafd te zijn aan social media zien we ook terug in hun mobiele schermtijd. Gemiddeld besteden jongeren maar liefst 4,8 uur per dag aan hun mobiele telefoon, het grootste deel aan social media.  

Het is maar de vraag of ze eerlijk zijn over de negatieve gevoelens die dit oplevert op authentieke kanalen als BeReal of TikTok. BeReal wordt al door een kwart van de jongeren gebruikt. TikTok wordt zelfs door 45% van de jongeren gebruikt, maar opvallender is dat Snapchat voor het eerst groter is dan Facebook. Jongeren gebruiken al deze social kanalen niet alleen om hun vrienden en influencers te volgen. Bijna de helft van hen ziet social media ook als belangrijkste nieuwsbron. Een opvallende trend in een tijd waar nepnieuws een hot topic is.  

Influencermarketing is irritant, maar werkt wel  

Influencermarketing op social media wordt ook steeds groter. Vooral jongeren tussen de 15 tot 21 jaar zien vaak reclame van influencers voorbijkomen. En deze vorm van advertising blijkt ook nog eens effectief, want een derde van alle jongeren geeft aan producten te kopen door influencers. Het is daarbij wel belangrijk dat een influencer oprecht enthousiast is over een product. Fake gedrag wordt niet gewaardeerd.  

 Overigens is het wel zo dat ongeveer de helft van de jongeren aangeeft reclame van influencers irritant te vinden. Toch wordt er dus wel gekocht via influencers, wellicht nog meer als de reclames minder irritant worden? Food for thought.  

 Authenticiteit is key voor merken 

Reclames worden überhaupt steeds beter geaccepteerd door jongeren. Ze zijn nog steeds geen fan, maar wel staan ze steeds minder negatief tegenover nieuwe vormen van advertising (online, mobile en social media ads). Zij plaatsen daar wel een belangrijke kanttekening bij: zorg voor een duidelijke boodschap, wees eerlijk, verdiep je in behoeftes en interesses en wees niet opdringerig.  

 De roep om duidelijkheid, openheid en authenticiteit zien we ook terug als we vragen hoe ze merken en producten kiezen. De reputatie van een merk is dan het allerbelangrijkste, samen met de kwaliteit en de prijs-kwaliteitverhouding van een product. Maar meteen daarna geven jongeren aan het belangrijk te vinden dat merken open, oprecht en transparant zijn over hun waarden, productieprocessen en communicatie. Hoogopgeleide jongeren uit stedelijke gebieden vinden het ten slotte ook van belang dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord of duurzaam onderneemt. 

 Zeg, hoe zit het nou met AI?  

Bijna 50% van de jongeren maakt inmiddels gebruik van AI-software als ChatGPT, MidJourney en Bard. Hoe jonger men is, hoe groter het gebruik. Bijna de helft van de jongeren denkt zelfs dat AI binnen drie jaar een grote rol in hun leven zal spelen.  

Qua nadelen van AI-software zien we dat jongeren bijvoorbeeld bang zijn dat ze verkeerde of onbetrouwbare informatie krijgen van AI. Ook geven ze aan dat privacy- of informatiemisbruik kan plaatsvinden door deze technologie. Daarnaast is 20% van hen van mening dat AI slechts een tijdelijke hype is. Daartegenover staat dat bijna de helft (47%) zich zorgen maakt over hun toekomstige baan dankzij de snelle opkomst van AI. De meningen over dit jonge fenomeen zijn dus nog verdeeld. 

 *In het Grote Jongerenonderzoek 2023 zijn 2.974 jongeren in de leeftijdscategorie 15 t/m 35 jaar gevraagd naar veel verschillende onderwerpen, zoals bron van het nieuws, televisie, social media, online privacy, advertising, audio, normen en waarden, dagelijks leven, financiën, merken, innovatie en duurzaamheid en innovatie.

Download de volledige whitepaper HIER.