Zoeken:

Antwerpen, 15 oktober 2021 – Europese mediagroep Mediahuis committeert zich tot het stellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen, de zogenaamde Science Based Targets. De groep sluit hiermee aan bij het Science Based Targets initiatief (SBTi). SBTi verenigt wereldwijd organisaties die hun ambities ten aanzien van het klimaat willen vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde en meetbare doelstellingen die op hun beurt nodig zijn om de afspraken van het Parijse klimaatakkoord na te komen.

De belangrijkste doelstelling uit het Parijse klimaatakkoord is gekend: het drastisch beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. Een doelstelling die alleen gehaald kan worden als naast overheden en gezinnen, ook ondernemingen grote inspanningen leveren. Mediahuis wil op dit vlak een voortrekker zijn en haar CO2-voetafdruk tegen 2030 met meer dan 50% verminderen. Bovendien wil de groep tegen 2050 een volkomen emissieneutraal bedrijf zijn. De maatregelen die hiertoe moeten bijdragen zijn o.a. inspanningen op het vlak van druk en distributie van kranten, het kritisch kijken naar het energiezuinige karakter van de eigen huisvesting en de omschakeling van het wagenpark naar elektrisch aangedreven voertuigen.

“Onze nieuwstitels berichten dagelijks over de klimaatcrisis, over bosbranden en overstromingen, over de klimaatvluchtelingencrisis en de complexe keuzes die onze samenleving vandaag moet maken. Je kan niet blind zijn voor het feit dat snelle actie noodzakelijk is. We hebben een duidelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving, onze lezers en onze medewerkers. Het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen maakt de inspanningen die we moeten gaan leveren heel concreet en stelt ons ook in staat om op een transparante manier te communiceren over onze vooruitgang.”, aldus Gert Ysebaert, CEO Mediahuis groep.

In een volgende fase zullen onafhankelijke experts van het SBTi de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van Mediahuis valideren en oordelen of deze in overeenstemming zijn met de vereiste koolstofreductieniveaus. Vervolgens zullen deze klimaatdoelen binnen de Mediahuis groep naar concrete actieplannen worden vertaald.